ผลิตภัณฑ์ประเภท ดักแด้

50.-

ดักแด้ไหมทอดกรอบรส วาชาบิ

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ (รสต้มยำ)

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ (รสลาบ)

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ (รสชีส)

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ (รสบาบีคิว)

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ (รสเกลือ)

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ทอดกรอบรสสาหร่าย

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ประเภท แมลง

50.-

จิ้งหรีด(แมงสดิ้ง)อบแห้ง iรสเกลือ

รายละเอียด

50.-

จิ้งหรีดอบกรอบ รสต้มยำ

รายละเอียด