ผลิตภัณฑ์ประเภท ดักแด้

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสดั้งเดิม

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสต้มยำ

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสบาร์บีคิว

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสลาบ

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสสาหร่าย

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสวาซาบิ

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสชีส

รายละเอียด

330.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รวมทุกรส

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ประเภท แมลง

50.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รสดั้งเดิม

รายละเอียด

50.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รสต้มยำ

รายละเอียด

50.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รสบาร์บีคิว

รายละเอียด

50.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รสลาบ

รายละเอียด

190.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รวมทุกรส

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ประเภท อื่นๆ

70.-

แกงหน่อไม้อบแห้ง

รายละเอียด

70.-

ซุปหน่อไม้อบแห้ง

รายละเอียด

15.-

กล้วยทอด รสบาร์บีคิว

รายละเอียด

60.-

ถั่วดาวอินคาอบปรุงรส รสต้มยำ

รายละเอียด

50.-

มะเขือเทศอบแห้ง

รายละเอียด