ผลิตภัณฑ์ประเภท ดักแด้

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสดั้งเดิม

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสบาร์บีคิว

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสต้มยำ

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสชีส

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสลาบ

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสสาหร่าย

รายละเอียด

50.-

ดักแด้ไหมทอดอบกรอบ รสวาซาบิ

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ประเภท จิ้งหรีด

50.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รสดั้งเดิม

รายละเอียด

50.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รสต้มยำ

รายละเอียด

50.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รสบาร์บีคิว

รายละเอียด

50.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รสลาบ

รายละเอียด

50.-

จิ้งหรีดทอดอบกรอบ รสวาซาบิ

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ประเภท แมงสะดิ้ง

50.-

แมงสะดิ้งทอดอบกรอบ รสบาร์บีคิว

รายละเอียด

50.-

แมงสะดิ้งทอดอบกรอบ รสดั้งเดิม

รายละเอียด

50.-

แมงสะดิ้งทอดอบกรอบ รสต้มยำ

รายละเอียด

50.-

แมงสะดิ้งทอดอบกรอบ รสวาซาบิ

รายละเอียด

50.-

แมงสะดิ้งทอดอบกรอบ รสลาบ

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ประเภท ขนม

15.-

กล้วยทอดอบกรอบ รสต้นตำรับ

รายละเอียด

15.-

กล้วยทอดอบกรอบ รสหวาน

รายละเอียด

15.-

กล้วยทอดอบกรอบ รสบาร์บีคิว

รายละเอียด

20.-

แก้มแดงมะเขือเทศอบแห้ง

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ประเภท อาหารกึ่งสำเร็จรูป

80.-

แกงหน่อไม้อบแห้ง

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ประเภท ตามออเดอร์

50.-

ข้าวพองธัญพืช

รายละเอียด